اطلاعات عمومی دوره های قرانی وحدیثی اداره قران وحدیث

  1. جهت کسب اطلاعات بیشتر از ساعت 8 تا 12 با شماره های 32112436 و 32112088 و 32112548 تماس حاصل فرمایید.